ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ WOS

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

Συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή μεταφορά συσκευασμένων επικινδύνων αποβλήτων για περαιτέρω εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης σε νόμιμους αποδέκτες στο εξωτερικό.

Οικοδομικό Τετράγωνο 35, Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, 25200
2610647484