CHLORION LEMON 5lt

Προσφορά από: 

CHLORION LEMON 5lt | - Άρωμα Λεμόνι Χλωρίνη υγρή
Υδατικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη) με άρωμα λεμόνι 5lt. Κατάλληλη για τον καθαρισμό και την απολύμανση κοινόχρηστων χώρων. Για την καταπολέμηση των ιών απαιτείται συγκέντρωση φρέσκου διαλύματος υποχλωριόδους νατρίου 0,1- 0,5% (1000ppm - 5000ppm) για τουλάχιστον 1 λεπτό (1min) ανάλογα με τον χώρο και επιθυμητό επίπεδο απολύμανσης.

 

Για την χρήση του CHLORION της NGC προτείνεται η αραίωση 1/50 (20ml : 1000ml)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31:

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑ  /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εμπορική Ονομασία CHLORION
ΥΔΑΤΙΚΟ Διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου 4,70%
Με άρωμα λεμόνι
1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας η του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Προσδιοριζόμενες χρήσεις
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
1.3 Στοιχεία του Προμηθευτή του Δελτίου Δεδομένων ασφαλείας
Εταιρεία
ΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
10 ον Χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς
Τηλ. :2310781951 - Fax : 2310 783523
1.3 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : 2310 781951 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεως 210 7793777

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
2.1 Ταξινόμηση του μείγματος
Ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/08
GHS05 Διάβρωση του δέρματος , κατηγορία 1Β , H 314
GHS07: Ερεθισμός του δέρματος , κατηγορία κινδύνου 2,H315
Ερεθισμός των οφθαλμών , κατηγορία κινδύνου 2,H319
GHSO9: Οξύς κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον ,κατηγορία κινδύνου 1 ,H400
2.2 Στοιχεία επισήμανσης
Ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/08
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ –ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

GHS05: GHS07: GHSO9
Δηλώσεις Επικινδυνότητας Η
H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H319: Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών
H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
EUH206: Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν
επικίνδυνα αέρια (χλώριο).
Δηλώσεις Προστασίας Ρ
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά
P264: Πλύνετε ... σχολαστικά μετά το χειρισμό
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας προστασίας
ματιών / προσώπου
P362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε
P391: Συλλέξτε το χυμένο υγρό

P301 +312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα
γιατρό / γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία
P301 +330 +331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό
P302 +352: ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με σαπούνι και νερό
P303 +361 +353: ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα
μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους
P304 +340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
P305 +351 +338: ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε
τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνουμε - να συνεχίσει το ξέπλυμα
P332 +313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό
P337 +313: Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμείνει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή / προσοχή
P406:Φυλάσσεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση / ... περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση
P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς/ εθνικούς /
διεθνείς κανονισμούς
2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Άγνωστοι

Αποκλειστικη διανομη ΚΡΗΤΗΣ

ΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλ. : 2810861861