CHLORION ULTRA | Παχύρευστη Χλωρίνη υγρή 5lt

Προσφορά από: 

CHLORION ULTRA | Παχύρευστη Χλωρίνη υγρή 5lt
Υδατικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη) 5lt. Κατάλληλη για τον καθαρισμό και την απολύμανση χώρων. Για την καταπολέμηση των ιών απαιτείται συγκέντρωση φρέσκου διαλύματος υποχλωριόδους νατρίου 0,1- 0,5% (1000ppm - 5000ppm) για τουλάχιστον 1 λεπτό (1min) ανάλογα με τον χώρο και επιθυμητό επίπεδο απολύμανσης.

 

Για την χρήση του CHLORION ULTRA της NGC προτείνεται η αραίωση 1/50 (20ml : 1000ml)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31:

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑ  /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εμπορική Ονομασία CHLORION ULTRA
ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ Διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου 4,70%
Χωρίς άρωμα και με άρωμα λεμόνι
1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας η του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Προσδιοριζόμενες χρήσεις
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
1.3 Στοιχεία του Προμηθευτή του Δελτίου Δεδομένων ασφαλείας
Εταιρεία
ΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
10 ον Χλμ ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς
Τηλ. :2310781951 - Fax : 2310 783523
1.3 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : 2310 781951 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεως 210 7793777

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
2.1 Ταξινόμηση του μείγματος
Ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/08
GHS05 Διάβρωση του δέρματος , κατηγορία 1Β , H 314
GHS07: Ερεθισμός του δέρματος , κατηγορία κινδύνου 2,H315
Ερεθισμός των οφθαλμών , κατηγορία κινδύνου 2,H319
GHSO9: Οξύς κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον ,κατηγορία κινδύνου 1 ,H400
2.2 Στοιχεία επισήμανσης
Ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/08
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ –ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

GHS05: GHS07: GHSO9
Δηλώσεις Επικινδυνότητας Η
H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H319: Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών
H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς
EUH206: Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν
επικίνδυνα αέρια (χλώριο).
Δηλώσεις Προστασίας Ρ
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά
P264: Πλύνετε ... σχολαστικά μετά το χειρισμό
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας προστασίας
ματιών / προσώπου
P362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε
P391: Συλλέξτε το χυμένο υγρό

P301 +312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα
γιατρό / γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία
P301 +330 +331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό
P302 +352: ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με σαπούνι και νερό
P303 +361 +353: ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα
μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους
P304 +340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
P305 +351 +338: ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε
τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνουμε - να συνεχίσει το ξέπλυμα
P332 +313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό
P337 +313: Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμείνει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή / προσοχή
P406:Φυλάσσεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση / ... περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση
P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς/ εθνικούς /
διεθνείς κανονισμούς
2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Άγνωστοι

Αποκλειστικη διανομη ΚΡΗΤΗΣ

ΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλ. : 2810861861